REGULAMIN „LIGI KIBICA” POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa:
Zabawa będzie prowadzona pod nazwą „Liga kibica”.

2. Organizatorem „Ligi kibica” jest serwis Anwil24.pl we współpracy z partnerami.

3. Zasięg „Ligi kibica”.
Liga Kibica odbędzie się na obszarze Polski.

4. Czas trwania „Ligi kibica”.
Sezon 2016/2017 rozgrywany w ramach PLK.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy „Ligi kibica” poprzez zgłoszenie udziału w „Lidze kibica” automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem „Ligi kibica” przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców oraz umieszczenie swojego wizerunku w serwisie Anwil24.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w zabawie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia ” Ligi kibica ” i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY ” LIGI KIBICA”

6. Uczestnikiem „Ligi kibica”, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

7. Wzięcie udziału w „Lidze kibica” jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu „Ligi kibica”,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w „Lidze kibica”.

PRZEBIEG ” LIGI KIBICA”

8. „Liga kibica” przebiega w dwóch etapach:
a) zgłoszenie udziału w „Lidze kibica”, poprzez logowanie się na stronie serwisu Anwil24.pl w dowolnym czasie trwania zabawy, wytypowanie najbliższego wyniku meczu przez Uczestnika poprzez podanie cyfry oznaczającej różnicę ilości zdobytych punktów przez drużynę Anwilu Włocławek, a aktualnego rywala poprzedzoną znakiem „+” typując zwycięstwo lub „-” oznaczającym porażkę np. +5 jeżeli typujemy, że zespół Anwilu Włocławek wygra z rywalem różnicą pięciu punktów lub -5 w przypadku typowania pięcio punktowej porażki zespołu z Włocławka. Niezależnie od miejsca rozgrywanego meczu traktujemy drużynę Anwilu Włocławek jako gospodarza i typujemy jej różnicę punktów do rywala bez konieczności zaznaczania na kogo typujemy np. +5 dla Anwilu czy +5 dla Stelmetu w rozumieniu +5 zawsze jest to wynik z pięcio punktową przewagą zespołu Anwilu Włocławek w przypadku typowanie +5 dla Stelmetu należy podać wynik -5.
b) wyłonienie zwycięzcy (lub zwycięzców) „Ligi kibica” przez administratora serwisu Anwil24.pl

9. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w „Lidze kibica” poprzez zalogowanie się na stronie serwisu w zakładce ” Liga kibica” i podanie swojego typu od momentu uruchomienia możliwości typowania na poszczególne spotkanie do czasu jednej godziny przed rozpoczęciem spotkania tj do godziny np 19:00 w przypadku gdy mecz rozpoczyna się o godzinie 20:00.

10. Zgłoszenia do „Ligi kibica” są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości.

11. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w „Lidze kibica” oraz przy ogłaszaniu zwycięzcy (lub zwycięzców) gdzie decyduje pierwszeństwo przesłania swojego typu.

12. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Serwis Anwil24.pl zastrzega sobie prawo do zamykania kont utworzonych przez tą samą osobę lub w jakikolwiek inny sposób odnoszących się do jednej i tej samej osoby pozostawiając jedynie to utworzone jako pierwsze . W przypadku gdy serwis Anwil24.pl ma uzasadnione powody by sądzić, że zostało dokonane lub istnieje zamiar dokonania oszustwa, serwis Anwil24.pl zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich kont. Tylko jedno konto może zostać założone na jednym numerze IP i/lub jednym komputerze. Użytkownik nie może wyrażać zgody na używanie jego Konta przez osobę trzecią. W przypadku używania kilku kont na co sewris Anwil24.pl będzie posiadał dowody użytkownik pomimo wygranej nie otrzyma nagrody przekazanej przez partnerów zabawy „Liga Kibica”.

13. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS, e-mail lub kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji zawierających treści promocyjne dotyczące „Ligi kibica”.

14. Celem uczestnictwa w ” Lidze Kibica ” jest zbieranie punktów za poprawne wytypowanie różnicy zdobytych punktów przez rywalizujące drużyny, które są przyznawane jak poniżej:

16 punktów – podanie dokładnej różnicy tj podany typ +5 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 95 lub podany typ -5 przy wyniku Anwil 95 – Stelmet 100
14 punktów – pomyłka o 1 punkt w obie strony tj podany typ +4 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 95 lub podany typ -4 przy wyniku Anwil 95 – Stelmet 100
12 punktów – pomyłka o 2 punkty w obie strony tj podany typ +3 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 95 lub podany typ -4 przy wyniku Anwil 95 – Stelmet 100
7 punktów – pomyłka o 3 punkty w obie strony tj podany typ +2 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 95 lub podany typ -2 przy wyniku Anwil 95 – Stelmet 100
6 punktów – pomyłka o 4 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 95 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 95 – Stelmet 100
5 punktów – pomyłka o 5 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 94 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 94 – Stelmet 100
4 punktów – pomyłka o 6 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 93 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 93 – Stelmet 100
3 punktów – pomyłka o 7 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 92 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 92 – Stelmet 100
2 punktów – pomyłka o 8 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 91 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 91 – Stelmet 100
1 punkty – pomyłka o 9 punkty w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 90 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 90 – Stelmet 100
0 punktów – pomyłka o 10 punkty i więcej w obie strony tj podany typ +1 przy wyniku Anwil 100 – Stelmet 89 lub podany typ -1 przy wyniku Anwil 89 – Stelmet 100

15. Zdobywane punkty sumowane są po każdym meczu w tabeli przez cały sezon 2016/2017 rozgrywany w ramach ligi PLK.

NAGRODY

16. Są dwa rodzaje nagród w ramach ” Ligi Kibica ”
a) nagrody przyznawane w trakcie trwania sezonu po typowaniu meczu wyjazdowego drużyny Anwil Włocławek rozdawane przed kolejnym meczem rozgrywanym w ” Hali mistrzów ” z wyjątkiem kiedy kolejny mecz jest również meczem wyjazdowym wtedy przyznwane są jedynie punkty w ramach tabeli
b) nagrody przyznawane po zakończeniu sezonu 2016/2017, które otrzymaja trzy osoby najwyżej uplasowane w tabeli ” Ligi Kibica”

17. Nagrodami w „Lidze kibica” są nagrody ufundowane przez sponsorów „Ligi Kibica” przyznawane przed meczem rozgrywanym w „Hali Mistrzów” poprzedzone wynikami typowania poprzedniego meczu wyjazdowego i są to między innymi : nagroda główna – dwa bilety na mecze drużyny Anwil Włocławek ufundowane przez firmę Silveroptic , vouchery na bowling ufundowane przez klub LuckyStar , bilety do kina ufundowane przez sieć kin Multikino , bilety wstępu oraz rezerwowane loże z chłodzonymi napojami rozkręcającymi imprezę ufundowane przez klubu Million. Nagrodą główną „Ligi Kibica” przyznawaną po zakończeniu wszystkich meczów w ramach PLK jest karnet do wartości 800 zł na kolejny sezon tj. 2017/2018 ufundowany przez głównego sponsora „Ligi kibica” firmę ActivCentrum. Nagrodami dodatkowymi są: piłka i koszulka z podpisami zawodników zespołu Anwil Włocławek.

18. W przypadku wygrania głównej nagrody w turze przez jednego użytkownika więcej niż dwa razy pod rząd automatycznie nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi zgodnie z zasadami przyznawania nagród.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

19. Organizator powiadomi zwycięzcę (lub zwycięzców) ” Ligi Kibica” o przyznaniu nagrody telefonicznie, drogą email lub poprzez sms. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

20. W przypadku błędnego naliczenia punktów uczestnik ma prawo zgłosić reklamacje w przeciagu 24 godzin od ogłoszenia wyników przez serwis Anwil24.pl.

ODBIÓR NAGRÓD

21. Nagrody zwycięzca może odebrać do dnia podanego przez administratora serwisu Anwil24.pl. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona do kolejnego uczestnika.

22. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom „Ligi Kibica” na witrynie Anwil24.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

24. Organizator „Ligi Kibica” nie bierze odpowiedzialności za jakość przekazanych przez partnerów nagród.

R E K L A M A

Partnerzy

Redakcja

anwil24.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Reklama | Kontakt